Algemene Voorwaarden

Platform – Algemene Voorwaarden

Parku is in meerdere landen actief en heeft aldaar dochtervennootschappen voor haar activiteiten die landen (“nationale vennootschappen“). Gebruikers hebben de mogelijkheid parkeerplaatsen zowel via ParkU in Duitsland als via alle nationale vennootschappen (hier: Parku Nederland B.V.) te huren. In dit verband geldt ten aanzien van de overeenkomst:

De overeenkomst betreffende het gebruik van het platform komt altijd tot stand tussen de gebruiker en ParkU – Verwaltung GmbH & Co. KG, en wel ongeacht via welk nationaal platform de gebruiker zich registreert. ParkU – Verwaltung GmbH & Co. KG is de centrale exploitant van alle aanbiedingen van Parku (zowel van het platform in Duitsland als van de platforms van de nationale vennootschappen, die samen een uniform platform vormen). Per land zijn echter eventueel aparte regelingen van toepassing, die in een specifieke nationale versie van de Platform-AV zijn vastgelegd. Voor zover er geen aparte regelingen bestaan, is de onderhavige versie van de AV van toepassing.

Platform-AV 

Verhuur – Algemene Voorwaarden

Ongeacht de overeenkomst betreffende het gebruik van het platform komt een overeenkomst betreffende de bemiddeling van parkeerplaatsen altijd tot stand tussen de gebruiker en de nationale vennootschap die actief is in het gebied waar de parkeerplaats ligt. Dit wordt de gebruiker altijd meegedeeld bij een boeking. In een dergelijk geval geldt de nationale versie van de verhuurvoorwarden.

Verhuur-AV